Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Traumebevisst tilnærming i musikkterapi med utsatt ungdom

Hvordan kan en traumebevisst tilnærming i musikkterapeutisk arbeid bidra i ungdommers bedrings- og utviklingsprosess?

Sammendrag

Barn og unge som lever under traumatiserende oppvekstsvilkår har større risiko for å utvikle psykiske og fysiske helseplager enn andre. Forskning viser at musikkterapi spiller en viktig rolle i utviklings- og bedringsprosessen hos mange som tilhører denne gruppen, men få av disse prosjektene ser på dette i lys av nyere traumeforskning.

Perspektivet som handler om traumebevisst omsorg har fått stor gjennomslagskraft blant behandlere og sosialarbeidere som jobber med barn og unge med denne typen livshistorier. Denne studien vil gjennom kvalitative forskningsintervjuer med ungdommer og musikkterapeuter undersøke om og hvordan en traumebevisst tilnærming i musikkterapeutisk arbeid kan bidra i ungdommers bedrings- og utviklingsprosess, og hvilke implikasjoner dette vil ha for praksis.

Artikler relevante

Publisert: 1. sep. 2021 — Oppdatert: 2. sep. 2021