Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Tverrfaglig lærersamarbeid om gehørtrening og hovedinstrument

I dette prosjektet undersøkes pedagogiske sammenhenger mellom undervisning i emnene hovedinstrument og gehørtrening i utøverstudier på bachelornivå. Hva kan gjøres annerledes for at studentene skal oppleve størst mulig sammenheng mellom emnene?

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom førsteamanuensis i trompet Jonas Haltia, dosent emerita i gehørtrening Ingunn Fanavoll øye, og førsteamanuensis i musikkpedagogikk og gehørtrening Aslaug Louise Slette. Prosjektet har tre hovedmålsettinger:

  1. å undersøke hvordan kunnskap studenter tilegner seg i gehørtreningsemnet kan integreres bedre i hovedinstrumentundervisning på NMH, og om den er anvendelig i utøvingssituasjoner.
  2. å vurdere om det er andre problemstillinger/temaer i utøversituasjoner det hadde vært ønskelig å arbeide med i gehørtreningsemnet.
  3. å undersøke hvordan studenter lærer i de to emnene, og på hvilke måter tverrfaglig lærersamarbeid kan gi enda bedre kunnskapsflyt mellom emnene.

Arbeidsformer i prosjektet er observasjoner av undervisning, intervju av studenter og faglige diskusjoner.