Tverrfløyte i salongen – dannelse eller tidsfordriv i 1800-tallets Norge, eksemplifisert ved Barth-samlingen

Prosjektleder:
Sigrid Egtvedt

Periode:
2012 –

Senter:
NordART

Type:
forskning

Tema:
Fløyte, Musikkhistorie, Oppføringspraksis

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i oppføringspraksis

Hvordan spilte man tverrfløyte i Porsgrunn på begynnelsen av 1800-tallet, og hvilket repertoar var i bruk? Dette undersøker Sigrid Egtvedt i sitt doktorgradsprosjekt.

Egtvedt ønsker å se på fløyterepertoaret i Barth-samlingen og drøfte historiske og oppføringspraktiske problemstillinger knyttet til dette. Ved å beskrive en oppføringspraksis på tverrfløyte i borgerlige kretser i Porsgrunn på første halvdel av 1800-tallet, vil hun beskrive et eksempel på hvordan fløyta var i bruk i Norge på denne tiden. Kunnskapen vil gi grunnlag og muligheter for valg i fremføringen for utøvere av dette repertoaret i dag.

Resultatet av dette arbeidet presenteres i en samling artikler som del av avhandlingen. Et vedlegg skal formidle både et representativt utvalg verker fra samlinger og sjeldnere stykker i form av editert notemateriale eller konserter og innspilling.

Prosjektleder

Sigrid Egtvedt

Sigrid Egtvedt

Stipendiat

OppføringspraksisSist oppdatert: 17. oktober 2016