Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Utvikling av musikkterapiprotokoller for behandling av pasienter med delirium innlagt på en akuttgeriatrisk sengepost

I dette prosjektet har Jelena Golubovic satt seg som mål å utvikle «single-session musikkterapiprotokoller» (SSMTPs) for behandling av deliriumsymptomer hos akuttgeriatriske pasienter.

Sammendrag av prosjektet

SSMTP-er vil bli utviklet gjennom en sekvens av tre studier: systematisk litteraturstudie om eksisterende evidens for effekt av musikkbaserte intervensjoner på delirium­symptomer; eksperimentell studie av ulike musikkterapiintervensjoner; eksperimentell studie om optimale doser av musikkterapi.

Studiene vil også utforske hvilke delirium­symptomer/typer atferd musikkterapiintervensjonene bør rette seg mot, sensitivitet av vurderingsverktøyene for deliriumsymptomer, og praktiske forhold knyttet til rekruttering av pasienter. Data vil bli samlet ved systematisk litteratursøk, bruk av standardiserte vurderingsverktøy for delirium og ved videoopptak/ mikroanalyse av musikkterapisesjonene.

Publisert: 15. sep. 2020 — Oppdatert: 22. okt. 2020