Å forene instrumental- og skolemusikktradisjoner: visjonene til musikkdidaktikkprofessorene

Prosjektleder:
Geir Johansen

Prosjektdeltagere:
Cecilia Ferm Thorgersen, Marja-Leena Juntunen

Periode:
2013 – 2015

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikkdidaktikk

Hvilke kunnskapskulturer og opplæringstradisjoner møtes i musikklærerutdanningen? Hva blir sett på som en ideell utdanning? Dette tar Geir Johansen for seg i dette forskningsprosjektet.

Formålet med prosjektet er å forstå de kunnskapskulturene og opplæringstradisjonene som møtes i musikklærerutdanningen, deres likheter, ulikheter og relasjoner slik de kommer til uttrykk gjennom visjoner om en ideell utdanning hos lærere som underviser i faget musikkdidaktikk.

Forskningsspørsmålene er:

  • Hvilke kunnskapskulturer og opplæringstradisjoner møtes i musikklærerutdanningen?
  • Hva blir sett på som en ideell utdanning?

Dette studeres ved hjelp av dokumentstudier, kvalitative intervjuer, observasjon og en spørreskjemaundersøkelse. Teoretisk tar prosjektet utgangspunkt i Karen Hammerness’ studier av teachers’ visions og arbeider om lærerutdanning generelt av Linda Darling-Hammond, John Bransford, Karen Zumwalt, Pamela Grossmann og Marilyn Cochran-Smith.

Formidlingsaktiviteter, konferansedeltakelser

Johansen, Geir (2013). Music Teacher Education in the Nordic Countries: Where do we stand and where are we heading? Presentert på Perspectives on music teacher education – Nordic research on professional knowledge in music education, Örebro Universitet, Musikhögskolan, 1.-2. oktober.

Publikasjoner

Ferm Thorgersen, C., Johansen, G. & Juntunen M. L. (2015). Music teacher educators’ visions of music teacher preparation in Finland, Norway and Sweden. International Journal of Music Education – Research, 1: 1-15.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges musikkhøgskole, Luleå Tekniska Universitet og Sibeliusakademin.

Prosjektleder

imported-image

Geir Johansen

Professor Emeritus

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 17. mars 2014