Prosjekter på ph.d.-nivå

Pågående ph.d.-studier i musikkpedagogikk

Opptaksperiode i parentes

Pågående ph.d.-studier i musikkterapi

Opptaksperiode i parentes

> Tilbake til toppen

Pågående ph.d.-studier i oppføringspraksis

Opptaksperiode i parentes

> Tilbake til toppen

Pågående studier på stipendiatprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid

> Tilbake til toppen

Fullførte studier - ph.d.

Pr 20. juni 2016 er 40 ph.d.-grader avlagt ved Norges musikkhøgskole siden programmet ble opprettet i 1998.

Alle avhandlinger finnes i musikkhøgskolens bibliotek. De fleste avhandlingene er også tilgjengelig i elektronisk format i musikkhøgskolens digitale bibliotek Brage. Hvilke fremgår av oversikten over avlagte ph.d.-grader:

Klikk her for å se komplett oversikt over avlagte ph.d.-grader.

For kjøp av avhandling, send e-post til mh@nmh.no

> Tilbake til toppen

Fullførte studier - kunstnerisk stipendiatprogram

> Tilbake til toppen

Sist oppdatert: 20. februar 2014