Å lære sammen

Forsøk med gruppeundervisning som supplement til individuell hovedinstrumentundervisning

Ingrid Maria Hanken (red.)
100 kr
Utgivelse ved CEMPE

Hovedinstrumentundervisningen foregår som regel en-til-en i høyere musikkutdanning. I denne rapporten presenteres resultatene av forsøk seks lærere ved Norges musikkhøgskole har gjort med å undervise hovedinstrument i grupper. Målsettingen har vært å undersøke om det at studentene får anledning til å lære sammen og av hverandre, kan bidra til deres utvikling som musikere.

Artikkel om boka

NMH-publikasjoner 2015:10
Skriftserie fra Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE); vol. 3
Sist oppdatert: 15. februar 2017