Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang.

En randomisert kontrollert pilotstudie

Lise Lotte Ågedal
200 kr
Ph.d.-avhandling

Kan barn med talevansker få en bedre taletydelighet med musikkterapi? I denne studien undersøker Lise Lotte Ågedal effekten av musikkterapi med spesialtilpasset sang på taletydeligheten til barn med fonologiske talevansker.

De 23 barna som deltok i undersøkelsen ble delt inn i en testgruppe og en kontrollgruppe, og barna i testgruppen fikk enetimer i musikkterapi 4 timer per uke i 6 uker. Barna i kontrollgruppen fikk ikke musikkterapi eller et annet kompenserende tilbud i testperioden.

Resultatene viser at barna i testgruppen fikk en bedre taletydelighet sammenlignet med kontrollgruppen. Dette var tydeligere hos noen av barna, og avhandlingen gir utfyllende beskrivelser av musikkterapien med disse.

I tillegg til at dette er den første kvantitative musikkterapistudien som kun tar for seg effekt på taletydelighet, består Ågedals nyskapende bidrag også av å komponere 12 sanger der hver sang tar utgangspunkt i uttalen av ett bestemt ord. Gjennom musikkterapien repeteres disse ordene for å automatisere riktig uttale.

Ågedals undersøkelse er en pilotstudie, og resultatene og erfaringene fra denne legger rammene for gjennomføringen av en eventuell følgestudie i musikkterapi.

Lise Lotte Ågedal er musikkterapeut med master i musikkterapi fra Norges musikkhøgskole (2008). Hun har også en bachelor i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og PPU med musikkdidaktikk fra Høgskolen i Telemark. I dag arbeider hun ved Universitetet i Agder og Frydenhaug skole og ressurssenter.

NMH-publikasjoner 2016:6
Sist oppdatert: 15. februar 2017