Den livsviktige musikken

En kvalitativ undersøkelse om musikk, ungdom og helse

Hege Bjørnestøl Beckmann
200 kr
Ph.d.-avhandling

Ungdoms bruk av musikk som en helseressurs utgjør temaet i Hege Bjørnestøl Beckmanns ph.d.-avhandling. Det empiriske materialet i studien er samlet inn gjennom kvalitative intervjuer med 18 ungdommer i alderen 16-19 år. I lys av en tverrfaglig tolkningsramme basert på sosiologiske, psykologiske og helsefaglige teorier, diskuteres det i studien hvorvidt ungdoms musikkbruk kan forstås som en ressurs som på ulike måter kan ses i sammenheng med deres opplevelse av helse og livskvalitet. 

 

 

NMH-publikasjoner 2014:9
Sist oppdatert: 16. februar 2017