Fra musikkterapi til musikk og helse: artikler 1973-2014. Bind 1

Even Ruud
300 kr
Utgivelse ved CREMAH

Med disse to bindene av antologien "Fra musikkterapi til musikk og helse" har Even Ruud samlet sine artikler om musikkterapi fra 1970-tallet og fram til i dag.

Ruud har fulgt norsk musikkterapi fra begynnelsen og sto sentralt da utdanningen startet i 1978 og i årene som fulgte. Mange av artiklene fra denne tiden viser ideene, impulsene fra utlandet, teoriene, metodene og den praksis som var med på å legge grunnlaget for norsk musikkterapi.

Artiklene fra de senere år er hentet fra Ruuds teoriutvikling og forskning med temaer som musikk og identitet, musikk og kommunikasjon, musikkbegrepet i musikkterapien, musikk og livskvalitet og musikk og helse. 

NMH-publikasjoner 2015:4
Sist oppdatert: 15. februar 2017