Fra musikkterapi til musikk og helse: artikler 1973-2014. Bind 2

Even Ruud
300 kr
Utgivelse ved CREMAH

I antologien" Fra musikkterapi til musikk og helse" (2 bind) har Even Ruud samlet sine artikler om musikkterapi fra 1970-tallet og fram til i dag. Ruud har fulgt norsk musikkterapi fra begynnelsen og sto sentralt da utdanningen startet i 1978 og i årene som fulgte.

NMH-publikasjoner 2015:4
Sist oppdatert: 16. februar 2017