Gruppeundervisning i instrumentalopplæringen på høyskolenivå

Et prosjekt med instrumentallærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Bjørg Julsrud Bjøntegaard
100 kr
Utgivelse ved CEMPE

 

Denne rapporten gir en beskrivelse av et prosjekt blant hovedinstrumentlærere ved Norges musikkhøgskole der kombinasjonen individuell undervisning og smågruppeundervisning på ukentlig basis, ble prøvet ut som en fast del av organiseringen av hovedinstrumentopplæringen. Prosjektet ble gjennomført med lærere og studenter på horn, klaver, sang og klarinett. I tillegg hadde flere strykerlærere innspill til gruppeundervisningsformen.

Målet med prosjektet var å vurdere om en variert organisering av hovedinstrumentundervisningen der studentene tillegges ulike typer ansvar, kan påvirke studentenes opplevelse av egen faglig utvikling.

Erfaringene fra prosjektet er beskrevet i denne rapporten, etter observasjon av gruppetimer og individuelle timer og intervjuer med lærere og studenter.

NMH-publikasjoner 2014:6
Skriftserie fra Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), vol. 1
Sist oppdatert: 16. februar 2017