GRUV

Glede - Rytme - Utvikling - Vekst. Barns frie bevegelse til innspilt musikk - en veileder

Rita Strand Frisk og Ane Linn Haagaas
100 kr

Beveger barn i norske barnehager seg fritt til ferdiginnspilt musikk i dag? Er dette viktig? Hvordan kan vi legge til rette for dette?

GRUV står for Glede, Rytme, Utvikling og Vekst, og denne veilederen gir deg enkle og kunnskapsbaserte råd om hvordan du kan skape GRUVEnde arenaer i barnehagen.

Forfatterne Rita Strand Frisk og Ane Linn Haagaas har bred erfaring med arbeid med musikk, barn og bevegelse. Frisk er førstelektor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, Haagaas er kulturkonsulent i Røros kommune og sanger. Kommunen har samarbeidet med forfatterne om GRUV-prosjektet, som veilederen bygger videre på. 

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) utgir antologier i en vitenskapelig skriftserie, men også frittstående utgivelser som denne veilederen. Publikasjoner fra CREMAH er ledd i senterets målsetning om å utvikle og formidle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon om musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.
 

NMH-publikasjoner 2019:2
Sist oppdatert: 11. juli 2019