Undervisning i øving

Rapport 1 fra prosjekt ved Norges musikkhøgskole

Harald Jørgensen
100 kr
Utgivelse ved CEMPE, ,

Øving er en vesentlig aktivitet for utøvende studenter, og som en del av utdanningen skal de veiledes om hvordan de kan øve med kvalitet. I denne rapporten vises noen resultater av prosjektet "Undervisning i øving", et prosjekt som involverer hovedinstrumentlærere ved Norges musikkhøgskole i utviklingsarbeid om ulike aspekter ved å undervise i øving. Prosjektet er ett av syv i Senter for fremragende utdanning i musikkutøving. 

NMH-publikasjoner 2015:5
Skriftserie fra Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), vol. 2
Sist oppdatert: 15. februar 2017