Musical life stories

Narratives on health musicking

Lars Ole Bonde, Even Ruud, Marie Skånland og Gro Trondalen (red.)
300 kr
Utgivelse ved CREMAH

Musical Life Stories inneholder 15 originale artikler av forfattere fra  åtte land. Artiklene handler om hva musikk betyr for mennesker i et helseperspektiv. Kan musikk-lytting være til hjelp i sorgprosessen etter å ha mistet et barn? Hva føler musikeren når hun spiller på konsert? Hva kan det å spille i band skape av sosial kapital? Dette er noen av spørsmålene i artiklene i  Musical Life Stories som er basert på narrativer fra ulike musikalske praksiser.

NMH-publikasjoner 2013:5
Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse, vol. 6
Sist oppdatert: 15. februar 2017