Musikk etter 22. juli

Jan Sverre Knudsen, Marie Strand Skånland, Gro Trondalen (red.)
200 kr
Utgivelse ved CREMAH

Musikk etter 22. juli dreier seg om sterke opplevelser knyttet til musikk – opplevelser som griper og nærer oss, samler eller forstyrrer oss. Det handler om musikk som overlevelse. I noen tilfeller i helt bokstavelig forstand, om flyktende ungdommer fra Utøya som synger sammen for å makte å svømme videre. Det dreier seg om å handle gjennom musikk som en del av det individuelle og kollektive arbeidet med å bearbeide sorgen og komme seg videre i livet; om anerkjennelse, tro på fremtiden, og om eksistensielle dimensjoner i møtet mellom musikk og mennesket. Det handler om hvordan musikk formidler verdier og idealer i samfunnet, men også om musikkens plass innenfor de destruktive ideologiske forestillingene som lå til grunn for angrepene denne mørke fredagen i Norges historie.

Musikk etter 22. juli er skrevet av forskere fra en rekke ulike felt: populærmusikkstudier, litteraturvitenskap, religionsvitenskap, musikk og helse (musikkterapi) og medievitenskap.

NMH-publikasjoner 2014:5
Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse, vol. 7 (CREMAH)
Sist oppdatert: 16. februar 2017