Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 18

Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 18

Øivind Varkøy, Eva Georgii-Hemming, Alexis Kallio, Frederik Pio (redaktører)
300 kr

Nordisk musikkpedagogisk forsknings årbok er publisert av Norges musikkhøgskole siden 1997. Denne attende utgaven inneholder 17 artikler. 

Bidragenes temaer representerer et bredt spekter av interesser innenfor det nordiske musikkpedagogiske fagmiljøet. Artiklene Music, media and technological creativity in the digital age av Anne Danielsen, og Soundscaping the world with digital tools: The future in retrospect av Göran Folkestad, ble først presentert som keynoteforedrag på den 20. nordiske nettverkskonferansen for musikkpedagogisk forskning 8.-10. mars 2016 ved Høgskolen i Hedmark (nå: Høgskolen i Innlandet). Temaet for denne konferansen var Teknologi og kreativitet i musikkutdanning.

De andre bidragene representerer ulike interesser i fagmiljøet, blant annet kjønnsstudier, interkulturell musikkpraksis, musikalsk meningsskaping, musikk og kropp, vurdering, øving og entreprenørskap.

Den siste delen av årboken har med en oversikt over nordiske doktorgradsavhandlinger innenfor musikkpedagogikk fra 2016-17, oversikt over dem som har gjennomført fagfellevurderingen og hvem som har sittet i redaksjonen.

NMH-publikasjoner 2017:8
Sist oppdatert: 14. februar 2018