Undervisning i øving

Harald Jørgensen (red.)
100 kr
Skriftserien fra Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE)

Øving er en vesentlig aktivitet for utøvende studenter, og som en del av utdanningen skal de veiledes om hvordan de kan øve med kvalitet. I denne rapporten vises noen resultater av prosjektet Undervisning i øving, et prosjekt som involverer hovedinstrumentlærere ved Norges musikkhøgskole i utviklingsarbeid om ulike aspekter ved å undervise i øving.

Prosjektet er et av syv i Senter for fremragende utdanning i musikkutøving. cempe.no (Også utgitt på engelsk under tittelen "Teaching about practising")

NMH-publikasjoner 2015:5
Skriftserie fra Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), vol. 2
Sist oppdatert: 31. mars 2017