Eldre utgivelser

Her finner du våre utgivelser fram til og med 2012. Noen av disse foreligger i fulltekst i det åpne arkivet Brage.

'">
Hanken, I. & Long, M. (2012). Master classes, what do they offer? . NMH-publikasjoner 2012:8. Oslo: Norges musikkhøgskole.
Johansen, G. & Danielsen, B. Å. B. (red.). (2012). Educating music teachers in the new millennium. NMH-publikasjoner 2012:7. Oslo: Norges musikkhøgskole.
Kalsnes, S. (2012). OASE. Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken. NMH-publikasjoner 2012:6. Oslo: Norges musikkhøgskole.
Blix, H. S. (2012). Gryende musikkliteracy. Unge instrumentalelevers tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitiv teori om læring. NMH-publikasjoner 2012:5. Oslo: Norges musikkhøgskole.
Nielsen, S. G. , Holgersen, S. & Väkevä, L. (red.). (2012). Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 13. Nordic research in music education. Yearbook vol. 13. NMH-publikasjoner 2012:2. Oslo: Norges musikkhøgskole.
Kamsvåg, G. A. (2011). Tredje time tirsdag: musikk. En pedagogisk-antropologisk studie av musikkaktivitet og sosial organisasjon i ungdomsskolen. NMH-publikasjoner 201:4. Oslo: Norges musikkhøgskole.
Nielsen, S. G. & Holgersen, S. (red.). (2017). Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 12. Nordic research in music education. Yearbook vol. 12. NMH-publikasjoner 2011:2. Oslo: Norges musikkhøgskole.
Gorset, H. O. (2011). "Fornøyelig Tiids-fordriv". Musikk i norske notebøker fra 1700-tallet. Beskrivelse, diskusjon og musikalsk presentasjon i et oppføringspraktisk perspektiv. NMH-publikasjoner 2011:1. Oslo: Norges musikkhøgskole.