Litteratur om musikk og helse og musikkterapi

Her kan du søke etter litteratur om musikk og helse eller musikkterapi. Databasene som gjelder  musikkterapi-litteratur og Guided Imagery and Music (GIM) er nylig oppdatert.

Brage/Bibsys

Brage /Bibsys er en norsk database over forskningslitteratur inne alle fagområder. Linken under fører til NMHs spesielle utgave av databasen. Her finner du full tekst og henvisninger til all nyere norsk forskningslitteratur (artikler, bokkapitler, avhandlinger, masteroppgaver mm) innen musikkfagfeltene. http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/172107

De tre neste linkene fører til RefWorks databaser med spesifikke tema.Klikk deg inn på lenken under det temaet du er interessert i. Du kan gjøre videre søk innenfor temaet i databasen med ett søkeord. Databasene er utarbeidet av professor Lars Ole Bonde for Senter for musikk og helse.

Music therapy literature (oppdatert februar 2015)

Denne databasen ble opprinnelig utformet av professor David Aldridge, Witten Herdecke universitet. Arbeidet har blitt videreført siden 2008 av Professor Lars Ole Bonde, Aalborg Universitet. Den dekker mer enn 10 000 referanser når det gjelder musikkterapi, musikkmedisin og relaterte emner. Den oppdateres en gang i året – sist: mars 2015- ved spesifikke søk i en rekke databaser som for eksempel: EBSCOhost, PsycINFO, PubMed/Medline, RILM, Scopus og SpringerLink, Google Scholar og PRIMO.Det er trolig den største musikkterapi-databasen i verden.

http://www.refworks.com/refshare2?site=041541163653200000/RWWS5A78380/Music%20Therapy%20Literature%20February%202015

 

The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) (2014)

http://www.refworks.com/refshare2?site=041541163653200000/RWWS5A78380/GIM%20Bibliography%202014 

Music and health (2012- oppdateres i løpet av 2015

http://www.refworks.com/RefShare2?site=041541163653200000/RWWS5A78380/Music%20and%20Health%202012

 

Forklarende tekst for bruk av linkene på denne siden

Music therapy Databases (information)

Manual for bruk av RefWorks

 
Sist oppdatert: 21. januar 2015