Musikkterapi og talestimulering

Prosjekteier: Lise Lotte Ågedal

Formål

Målet er å undersøke om musikkterapi, via sang og improvisasjon, kan stimulere og forbedre taleevnen til barn med talevansker.

Om prosjektet

Prosjektet er en randomisert, kontrollert studie (RCT). Det innebærer at av totalt 24 barn som er med i undersøkelsen, er 11 i en testgruppe og 13 i kontrollgruppe. Barna som er i testgruppen får fire sesjoner med musikkterapi per uke, over en periode på 6 uker. En logoped tester barna i forkant og etterkant av musikkperioden. Vil barna som får musikkterapi få en bedre taleutvikling sammenliknet med de som ikke får dette tilbudet?

Prosjektet har et blandet design med hovedfokus på målbare enheter ut fra logopedens testmateriale (kvantitative data). Jeg reflekterer også over om deltakelse og motivasjon som følge av musikkterapien bidrar til å bedre taleevnen (kvalitative data).


Deltakere

Barna er mellom 4 og 6 år. Felles for alle barna er at de har fonologiske vansker. Det betyr at de har vansker med å lære seg språkets lydsystem og uttale ordene rett. Med utgangspunkt i kunnskap om disse fonologiske utfordringene, har jeg komponert sanger med ord som kan være vanskelige for barna å uttale. Ordet strikke er et slikt ord. Dette ordet trener barnet på med sangen Pappa vil strikke. Sanger med mye tekst har bildeillustrasjoner som barna kan se på når vi synger sammen.imported-image

Lise Lotte Ågedal

Stipendiat
Musikkterapi
Sist oppdatert: 4. mai 2015