Forsknings- og utviklingsprosjekter

CREMAH initierer og dokumenterer forskning om musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

CREMAH er for tiden involvert i forsknings- og samarbeidsprosjektene nedenfor. Se også andre CREMAH-prosjekter.

Musikkterapi i praksis - forside 3.jpg

Boklansering 26. mars

Få med deg lanseringen av boka "Musikkterapi i praksis", redigert av Even Ruud og Tom Næss.

Røros (13).jpg

'GRUV'

GRUV: glede, rytme, utvikling og vekst - et prosjekt om musikkbruk i norske barnehager.

IMG_2658.jpg

MUSIKARO

MUSIKARO: Om verktøy for bruk av musikk for mennesker med kognitiv svikt og demens.

danser - Kopi.jpg

Siste og neste CREMAH-publikasjon

Siste utgivelse i CREMAHs skriftserie er I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltakelse i barnevern.

Cellist ved vann Annette Øvrelid.jpg

Musikk og folkehelse

Musikk og folkehelse – en grunnlagsstudie om musikk som helsefremmende ressurs for folk flest