rita.s.frisk.jpg
Prosjektleder Rita Strand Frisk

'GRUV': glede, rytme, utvikling og vekst

'GRUV': glede, rytme, utvikling og vekst - et prosjekt om musikkbruk i norske barnehager.

Formål

Nyere forskning påpeker at "Barn trenger ikke instrueres – de beveger seg helt av seg selv". Formålet med GRUV-prosjektet er å tilrettelegge for fri bevegelse til musikk for barn opptil 3 år i Røros kommunes syv barnehager. Det er også et mål å styrke samhandlingen mellom helse, oppvekst og kulturetatene. Det innebærer at etatene har et felles ansvar for opplæring til barnehageansatte om styrking av motorikk gjennom musikk. 

 

Om prosjektet

I prosjektet får barna bevege og utfolde seg fritt til innspilt musikk. Musikken skal være så autentisk og akustisk som mulig, inspirert av etnisk og norsk folkemusikktradisjon.

Prosjektet startet som et pilotprosjekt i et tverretatlig samarbeid mellom Rehabiliteringsavdelingen, Kulturavdelingen og Oppvekstavdelingen i Røros kommune. Det er initiert av kommunefysioterapeut Anne Grete Sandbakken. GRUV er prøvd ut som en pilot i Stenbråttet barnehage i kommunen.

Prosjektet gjennomføres i de sju barnehagene i samarbeid med Norges musikkhøgskole ved Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) og Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi. Universitetslektor i musikkterapi Rita Strand Frisk er prosjektleder. Formell oppstart var 29.1.2014 og prosjektet planlegges avsluttet 31.12.2017.

Opplæring og veiledning til barnehageansatte er en viktig del av prosjektet. Publiseringer med kunnskaper og erfaringer fra prosjektet er underveis.


Deltakere

Deltakere er universitetslektor i musikkterapi Rita Strand Frisk, som er prosjektleder, og kommunefysioterapeut Anne Grete Sandbakken er prosjektmedarbeider. Prosjektansvarlig er Karette Stensæth, CREMAH.rita.s.frisk.jpg

Rita Strand Frisk

Universitetslektor
Musikkterapi
Sist oppdatert: 19. mars 2014