Bøker fra CREMAH
CREMAH gir ut antologier og annen faglitteratur gjennom Skriftserie fra CREMAH

Skriftserie fra CREMAH

CREMAH publiserer aktivt kunnskap fra feltet musikk og helse.

CREMAH har to publikasjonskanaler. Den ene er vitenskapelige antologier og den andre er annen faglitteratur.

Skriftserie fra CREMAH utgir antologier med vitenskapelige artikler godkjent for nivå 1. Antologiene har vitenskapelig redaksjon og ekstern fagfellevurdering. Artiklene har ulike vinklinger på forskning innen musikk og helse og er skrevet av internasjonalt anerkjente fagpersoner. To av antologiene er skrevet på engelsk mens resten er på nordiske språk. Den 10. antologien i Skriftserie fra CREMAH skal etter planen gis ut på engelsk i 2018 og vil handle om Musikk og folkehelse.

CREMAH utgir også annen faglitteratur. Det kan være rapporter fra pilotprosjekter, metodikk og fortellinger fra praksis.

Lesere av CREMAHs publikasjoner er forskere, studenter og andre interesserte. CREMAH ønsker at publikasjonene skal være leselige for mange.

Bøker


Bestill en bok

Bestill en utgivelse ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Boka blir sendt til deg først og faktura inkludert porto kommer etterpå. Du kan også sende en mail direkte til CREMAH hvis du har spørsmål eller problemer med å fylle ut skjemaet.

* Velg bok
I transitt – mellom til og fra. kr 250,-
Fra musikkterapi til musikk og helse, Bind 1. kr 300,-
Fra musikkterapi til musikk og helse, Bind 2. kr 300,-
Music, Health, Technology and Design. kr 200,-
Musikk etter 22.juli. kr 200,-
Hekta på musikk. kr 100,-
Musical Life Stories. kr 300,-
Barn, musikk, helse. kr 200,-
Musikk, helse, identitet. kr 200,-
Musikk, helse, multifunksjonshemming. kr 100,-
Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge. kr 200,-
Perspektiver på musikk og helse. kr 350,-
Tilleggsinformasjon (flere eksemplarer / andre opplysninger)
E-post
* Fullt navn
* Postadresse
* Postnummer/ Sted
Sist oppdatert: 13. juni 2016