Senter for utdanningsforskning i musikk

Forskningsprosjektene setter undervisning og læring i høyere musikkutdanning i fokus. Dette inkluderer institusjonelle rammer, sosiale kontekster og relasjonen til praksisfelt som grunnopplæring, det frivillige musikkliv og andre høyere utdanningsinstitusjoner.

Aktuelt - felles konferanse

Hvordan ser fremtiden ut for musikeren i samfunnet?

Norges musikkhøgskoles fire forskningssentre inviterer kollegaer fra Norge og utlandet til å svare på dette spørsmålet ved å sende inn forslag til sentrenes felles konferanse The Protean Musician: the musician in future society 1.-3. november 2017. Les hele utlysningen.

Senter for utdanningsforskning i musikk

  • samorganiserer forsknings- og utviklingsprosjekter om og for alle typer høyere musikkutdanning og musikkopplæring i videregående skole, kulturskole, grunnskole og det frivillige musikklivet, samt musikkpedagogisk grunnlagstenkning.
  • synliggjør Musikkhøgskolens fag- og forskningskompetanse om musikkutdanning og -opplæring på alle disse områdene
  • er en ressursbank for prosjekter innenfor utdanningsforskning i musikk, nasjonalt og internasjonalt
  • arrangerer symposier og workshops om utdanningsforskning i musikk
  • deltar i og utvikler internasjonale nettverk for utdanningsforskning i musikk 

Ledelse

imported-image

Siw Graabræk Nielsen

Professor
Musikkpedagogikk
imported-image

Geir Johansen

Professor
Musikkpedagogikk
Sist oppdatert: 8. april 2014