Om senteret

Senter for utdanningsforskning i musikk  (Centre for Educational Reseach in Music, CERM) samorganiserer forsknings- og utviklingsprosjekter om og for musikkutdanning. Det skal bidra til å synliggjøre og styrke musikkutdanning som forskningsfelt så vel som å styrke denne utdanningen i seg selv, i alle sine former.

CERM er et forsknings- og utviklingssenter med ansvar for å tilrettelegge for og gjennomføre prosjekter som setter undervisning og læring i musikkutdanning/musikkopplæring/musikkpedagogisk virksomhet i fokus. Det inkluderer også relasjonen til ulike praksisfelt slik som grunnopplæring, kulturskolen, det frivillige musikkliv og andre høyere utdanningsinstitusjoner. Forskning og faglig utviklingsarbeid innen CERM vil kunne bygge opp under institusjonenes arbeid med utdanningskvalitet.

 Eksempel på mer spesifikke emner kan være:

  • instrumental- og vokalundervisning
  • organisering og ledelse av arbeid med utdanningskvalitet
  • læringsprosesser i utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet
  • undervisning i musikkformidling for nye målgrupper og nye arenaer
  • barn og unges musikkopplæring i kulturskole, grunnskole, det frivillige musikkliv
  • musiker- og musikklærerutdanning
  • musikkutdanning og yrkespraksis
  • utvikling av læremidler i musikkundervisning
Sist oppdatert: 25. februar 2016