Alle prosjekter

Senter for utdanningsforskning i musikk har ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre FoU-prosjekter som setter undervisning og læring i musikkutdanning, musikkopplæring og musikkpedagogisk virksomhet i fokus. Det inkluderer også relasjonen til ulike praksisfelt slik som grunnopplæring, kulturskolen, det frivillige musikkliv og andre høyere utdanningsinstitusjoner.

Sist oppdatert: 28. april 2014