Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Prosjekter og innovasjonsmidler

CEMPE styrker fremragende høyere musikkutdanning gjennom studentinvolvering, samarbeid, mangfold og nysgjerrig utforsking. 

CEMPEs prosjekter

Fremtidens musikere

CEMPEs mål er å styrke utøverutdanningen til beste for fremtidens musikere. Dette gjør vi blant annet ved å initiere, støtte og drive forsknings- og utviklingsprosjekter ved Musikkhøgskolen, samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, samt støtte innovasjonsprosjekter ved de nasjonale utdanningsinstitusjonene.

Målområder

Våre prosjekter og aktiviteter er knyttet til disse fire målområdene:

  1. Musikeren, samfunnet og arbeidsmarkedet
  2. Studentenes kunstneriske utvikling
  3. Læring og undervisning i utøvende emner
  4. En sunn og bærekraftig læringskultur

Musikeren, samfunnet og arbeidsmarkedet

Målområde 1: CEMPE utvikler kunnskap om overgangen fra å være student ved en høyere musikkinstitusjon til å spille en aktiv rolle i fremtidens globale musikkmiljø og arbeidsmarked og skaper møteplasser mellom studenter, institusjoner, musikkindustri og samfunn.

Studentens kunstneriske utvikling

Målområde 2: CEMPE utvikler kunnskap om hvordan man bedre kan stimulere studentenes kunstneriske utvikling samt øke kvaliteten og bevisstheten om kunstnerisk utviklingsbasert utdanning for å forberede studentene på å spille en aktiv rolle i fremtidens globale musikkmiljø og arbeidsmarked.

Læring og undervisning i utøvende emner

Målområde 3: CEMPE vil styrke læring, øving og undervisning i utøvende fag ved å utforske og utvikle samarbeidsmodeller som involverer lærere og elever.

En sunn og bærekraftig læringskultur

Målområde 4: CEMPE skal stimulere utviklingen av en sunn og bærekraftig læringskultur i høyere musikkutdanning og øke bevisstheten og kunnskapen om musikkstudenters og musikeres helse.

Studentdrevne prosjekter

CEMPE har de siste årene hatt økt fokus på studentengasjementet i senteret. Ved å ansette to studentpartnere i ledelsen, samt lyse ut midler øremerket studentdrevne prosjekter har vi sett økning både i engasjement generelt og antall studentdrevne prosjekter.
Les mer om de ulike studentdrevne prosjektene her.

Innovasjonsmidler

Hvert år utlyser CEMPE prosjektmidler til ansatte ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner for å stimulere til interesse for utforskning og nytekning rundt høyere utøvende musikkutdanning. Midlene utlyses tidlig i vårsemesteret hvert år. Prosjektene som får tildelt midler skal ha noe nyskapende ved seg, og bidra til kunnskap innenfor et av CEMPEs målområder.

Publisert: 19. mar. 2020 — Oppdatert: 25. aug. 2023