Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Pro­sjek­ter og inno­va­sjons­mid­ler

CEMPE styrker fremragende høyere musikkutdanning gjennom studentinvolvering, samarbeid, mangfold og nysgjerrig utforsking. 

CEMPEs prosjekter

Fremtidens musikere

CEMPEs mål er å styrke utøverutdanningen til beste for fremtidens musikere. Dette gjør vi blant annet ved å initiere, støtte og drive forsknings- og utviklingsprosjekter ved Musikkhøgskolen, samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, samt støtte innovasjonsprosjekter ved de nasjonale utdanningsinstitusjonene.

Målområder

Våre prosjekter og aktiviteter er knyttet til disse fire målområdene:

  1. Musikeren, samfunnet og arbeidsmarkedet
  2. Studentenes kunstneriske utvikling
  3. Læring og undervisning i utøvende emner
  4. En sunn og bærekraftig læringskultur

Musikeren, samfunnet og arbeidsmarkedet

Målområde 1: CEMPE utvikler kunnskap om overgangen fra å være student ved en høyere musikkinstitusjon til å spille en aktiv rolle i fremtidens globale musikkmiljø og arbeidsmarked og skaper møteplasser mellom studenter, institusjoner, musikkindustri og samfunn.

Studentens kunstneriske utvikling

Målområde 2: CEMPE utvikler kunnskap om hvordan man bedre kan stimulere studentenes kunstneriske utvikling samt øke kvaliteten og bevisstheten om kunstnerisk utviklingsbasert utdanning for å forberede studentene på å spille en aktiv rolle i fremtidens globale musikkmiljø og arbeidsmarked.

Læring og undervisning i utøvende emner

Målområde 3: CEMPE vil styrke læring, øving og undervisning i utøvende fag ved å utforske og utvikle samarbeidsmodeller som involverer lærere og elever.

En sunn og bærekraftig læringskultur

Målområde 4: CEMPE skal stimulere utviklingen av en sunn og bærekraftig læringskultur i høyere musikkutdanning og øke bevisstheten og kunnskapen om musikkstudenters og musikeres helse.

Studentdrevne prosjekter

CEMPE har de siste årene hatt økt fokus på studentengasjementet i senteret. Ved å ansette to studentpartnere i ledelsen, samt lyse ut midler øremerket studentdrevne prosjekter har vi sett økning både i engasjement generelt og antall studentdrevne prosjekter.
Les mer om de ulike studentdrevne prosjektene her.

Innovasjonsmidler

Hvert år utlyser CEMPE prosjektmidler til ansatte ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner for å stimulere til interesse for utforskning og nytekning rundt høyere utøvende musikkutdanning. Midlene utlyses tidlig i vårsemesteret hvert år. Prosjektene som får tildelt midler skal ha noe nyskapende ved seg, og bidra til kunnskap innenfor et av CEMPEs målområder.

Publisert: 19. mar. 2020 — Oppdatert: 22. feb. 2024