Problemer med å lagre PDF fra nett?

En kort innføring i hvordan du takler problemer med å åpne, lagre og håndtere PDFer som du skal laste ned fra interenett. 

Mange skjemaer på vårt nettsted og andre nettsteder er såkalt utfyllbare skjemaer, som betyr at du kan fylle dem inn på skjermen. De fleste problemer skyldes nettlesere, nettleserinnstillinger, nettleserens plug-in innstillinger eller PDF-leseren din.

Problemer med å åpne PDFer

Hvis du har problemer med å åpne PDFer fra nmh.no eller andre nettsider, kan du prøve følgende forslag:

  • Den raskeste løsningen på kort sikt er å høyreklikke på linken som du har problemer med, og velge "Save link as" eller "Lagre linken som". Når du har lagret dokumentet på din maskin, vil du kunne åpne det med din PDF-leser.
  • Du kan også prøve en annen nettleser.
  • Sjekk at du har siste versjon av en PDF-leser, som Adobe Acrobat.

Om du fortsatt ikke får lastet ned PDFen fra våre nettsider, kontakt webmaster@nmh.no. Pass på at du opplyser om hvor du prøver å laste ned PDFen fra, altså hvilken URL du er på, i tillegg til navnet på PDFen du prøver å laste ned.

Sist oppdatert: 10. april 2014