Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Flokken

Scheen jazzorkester framfører et nytt bestillingsverk av Rob Waring.

Medvirkende

  • André Kassen, Guttorm Guttormsen, Jon Øystein Rosland (saksofon)
  • Line Bjørnør Rosland (klarinett/bassklarinett)
  • Finn Arne Dahl Hanssen, Thomas Johansson (trompet)
  • Magne Rutle, Frøydis Aslesen, Åsgeir Grong (trombone)
  • Rune Klakegg (piano)
  • Jan Olav Renvåg (bass)
  • Audun Kleive (trommer)

Omtale

Hovedidéen til dette verket er at ensemblet er en flokk. Waring har latt seg inspirere av fenomener i naturen – for eksempel hvordan fugler og fisk klarer å bevege seg samlet i komplekse mønstre. Mye forskning viser at slik adferd vokser ut av noen enkle regler som individene følger, og ikke som et resultat av sentral koordinering av gruppen. Dette er et godt eksempel på at helheten kan bli større enn summen av delene, eller at helheten har egenskaper som delene ikke har. Enkle interaksjoner mellom medlemmene i en gruppe kan skape et overraskende komplekst resultat.