Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Avlyst: Performing Precarity (avlyst)

Det kunstnarlege utviklingsprosjektet Performing Precarity er ei utforsking av risiko og instabilitet i musikalsk framføring.

I dag er det å vere samtidsmusikkutøvar ein fragmentert praksis. Utøvarens rolle er ikkje lenger berre eit spørsmål om å beherske instrumentet og framføre eit verk. Den musikalske praksisen innlemmar stadig fleire nye instrument og teknologi, nye metodar for å skape musikk, interaksjon med publikum og nye situasjonar med avhengnadsforhold mellom utøvarane. Under desse forholda er det desto vanskelegare for utøvaren å føle meistring og kontroll over framsyninga. Med andre ord – utøvinga blir stadig meir prekær.

Performing Precarity ønsker å undersøkje dette nye paradigmet ved å forlate ideen om meistring og instrumentets spesifisitet som kjernen av ein musikerar sin praksis, til fordel for ideen om nettverk og prekariatet som følgjer med.

Kva slags praksis oppstår når tradisjonelle oppfatningar om skjønnheit og perfeksjon fråfaller, til fordel for prekariat, skjørheit, risiko, instabilitet, feil og gjensidig avhengnad mellom utøvarar, komponistar, teknologi og publikum.

Program

Laurence Crane: 2-METRE HARMONY – UNCERTAIN CHORALES (2020)

  • Anders Førisdal, Jennifer Torrence og Ellen Ugelvik (munnspel, stemmefløyte, vokal)

Simon Løffler: animalia II (2020)

  • Jennifer Torrence og Ellen Ugelvik (performance)

Lisa Streich: CADENZA from LASTER for pianist and assistant (2018/19)

  • Jennifer Torrence (motorar)
  • Ellen Ugelvik (piano)

Simon Steen Andersen: rerendered (2003)

  • Anders Førisdal og Tomas L. Nannestad (preparert piano)
  • Ellen Ugelvik (piano)

Prosjektpresentasjon og diskusjon

Medverkande

  • Anders Førisdal, Tomas L. Nannestad, Jennifer Torrence og Ellen Ugelvik (performance)
  • Hild Borchgrevink (moderator)
  • Ståle J. Fossheim (lyddesign)
  • Cato Langnes (NOTAM)
Svart, grafisk illustrasjon, non-figurativ

Performing Precarity

Det kunstnarlege utviklingsprosjektet Performing Precarity er ei utforsking av risiko og instabilitet i musikalsk framføring.

Les meir om prosjektet

Publisert: 6. jul. 2021 — Oppdatert: 9. des. 2021