Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Roberto Marchione

-
Svart-hvittbilde av Erik Dæhlin som står i et stort hvitt rom og holder vinyler

Kunststipendiat Erik Dæhlins Arbeidersanger blir spelt fem gongar kvar dag de neste ukene.

Paal Audestad

Kunststipendiat Erik Dæhlin ser på stadar der Arbeiderbevegelsen på ulike måtar har vore og er til stades i historia vår og korleis dette viser og materialiserer seg gjennom ulike minnekulturar. Ein av disse stadane er Lilleaker Folkets Hus som blir undersøkt i samarbeid med mellom anna songar Frank Havrøy. Ein annan stad er Spikersuppa. Men også gjennom eit knippe arbeidarsongar gjer Dæhlin ein undersøking av eit spesifikt musikalsk og ideologisk materiale gjennom ulike minneprosessar.

Framføringane er ein del av Dæhlins kunsteriske forskingsarbeid på Norges musikkhøgskole.