Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Sanntidkonsert med Det Norske Blåseensemble

Nærbilde av horn

Det Norske Blåseensemble spiller musikk som skapes i sann tid, og som aldri kan gjentas.

LH_4tography via flickr

Det Norske Blåseensemble har de siste årene banet vei nasjonalt og internasjonalt for ny musikk med improvisasjon som et hovedelement i uttrykket, alltid med klassiske referanser som rammeverk. Sanntidsmusikk er musikk som skapes i sann tid, og som aldri kan gjentas.

Konserten markerer avslutningen på et workshopseminar der orkestermusikere, frilansmusikere og musikkstudenter over to kursdager har utforsket og eksperimentert med kollektiv improvisasjon innenfor klassiske referanserammer. På konserten vil det også bli presentert smakebiter fra seminaret.