Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Adrian Wangberg Seberg

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

  • Musikkterapi
  • Piano

Bakgrunn

Utdanning

  • Master musikkterapi, Norges musikkhøgskole (2011-2013).
  • Musikk og helse, Norges musikkhøgskole (2010-2011).
  • Bachelor, Musikkvitenskap, NTNU (2007-2010).

Jobberfaring

  • Musikkterapeut, Lovisenberg Diakonale Sykehus/Vor Frues Hospital (2013-2014).
  • Instruktør, Dissimilis Kultur- og Kompetansesenter (2011-2014).

Forskning / utviklingsprosjekter

Prosjekter Adrian Wangberg er en del av