Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Are Lothe Kolbeinsen

Uni­ver­si­tets­lek­tor

Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk

www.parallax.no

Undervisning

IMPRO - Improvisasjon

PROENS - Prosjektensemble

IMPRO10 - Improvisasjon1