Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ellen Haldar

Råd­gi­ver

Studie- og FoU-seksjonen

Kompetanseområder

 • Koordinator for European Chamber Music Academy (ECMA)
 • Koordinator og sekretær for Musikkhøgskolens kammerkor
 • Organiserer/drifter Etterutdanningskurs i samarbeid med Åse Karin Hjelen
 • Kontaktperson for samarbeidet med Foss vgs og Operautdanningen på KHiO
 • Organiserer/leder konferanser/jubileer/fagseminar o.l.

Bakgrunn

Utdanning

 • Kandidatstudiet i sang ved Norges musikkhøgskole (1974-78)
 • Operaskole i Lübeck, Tyskland (1980-81)
 • Master i musikkpedagogikk ved NMH (1981-83)

Jobberfaring

 • Sangpedagog ved Nordnorsk musikkonservatorium (1978-80)
 • Lektor i pedagogisk teori ved Buskerud musikkonservatorium (1983-1990)
 • Sangpedagog/vokaldidaktikklærer ved Norges musikkhøgskole (1983-jan 2006)
 • Instituttleder ved NMH (2000-06)
 • Tilsatt i administrasjonen ved NMH (januar 2006- d.d.)