Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Henrik Ødegaard

Første­ama­nu­en­sis

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Biografi

Henrik Ødegaard ble født i Oslo i 1955. Etter studier i basstrombone og kirkemusikk studerte han komposisjon med Lasse Thoresen ved Norges musikkhøgskole og med Tristan Keuris ved Utrecht Conservatorium i Holland. Han er også utdannet gregoriansk korleder fra Musikkonservatoriet i Paris med Louis-Marie Vigne som hovedlærer.

Hans komposisjoner dekker alle sjangere, med hovedvekt på vokalmusikk. Norsk folkemusikk og gregoriansk sang er inspirasjonskilder som ofte klinger videre i hans verker. Ødegaard har arbeidet mye med å beholde en autentisk, etnisk stil i arrangementer av folkemusikk, særlig for kor. Videre har han komponert større verk i mange sjangere: Oratorier, kantater, opera, musical, teatermusikk, elektroakustisk musikk, solokonserter, kammermusikk og instrumentale soloverk.

Mange av hans verker er laget til amatører og barn, og til musikalske møter mellom disse og profesjonelle musikere.

Ødegaard er også ansatt som universitetslektor i messesang og praktisk liturgikk ved Universitetet i Oslo, Teologisk fakultet.

Bakgrunn

Utdanning

  • 1971-1974: Videregående skole, reallinje, Nordstrand gymnas, Oslo
  • 1974-1977: Skolemusikkstudiet NMH, trombone hovedinstrument
  • 1976-1980: Privatist ved Bergens musikkonservatorium, deleksamener hvert halvår, organisteksamen, høyere grad 1980
  • 1978-1980: "Torsdagsstudent" Det teologiske menighetsfakultet, kristendom grunnfag 1980
  • 1987-1990: Diplomstudium i komposisjon NMH, eksamen 1990.
  • 1995-1996: Elev i den gregorianske klasse, "Conservatoire national superieure de musique et de danse" i Paris, "Chef de choeur"-eksamen 1996.