Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ingvild Stene

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Kompetanseområder

  • Musikkterapi
  • Psykoterapi
  • Musikkpedagogikk
  • Fiolin

Bakgrunn

Utdanning

2007-2009 Master i musikkterapi, Norges musikkhøgskole

2002-2006 Psykoterapeut - psykodramaleder, Norsk psykodramainstitutt/Moreno instituttet

2000-2002 Psykodrama assistent, Norsk psykodramainstitutt/Moreno instituttet

1999-2001 Musikkterapeut, Norges musikkhøgskole

1998-1999 Fiolinpedagog, Barratt Due Musikkinstitutt

1995-1999 Faglærer i musikk, Barratt Due Musikkinstitutt

1994-1995 Studieenhet i musikk, Høgskolen i Hedmark

Jobberfaring

2006-d.d Miljøterapeut/musikkterapeut, BUPA Ungdomsseksjonen for ø-hjelp Vestre Viken HF

2005-2014 Musikkterapeut, Frydenhaug skole og ressurssenter Drammen kommune

2009-2011 Musikkterapeut - prosjektstilling DPS, Vestre Viken HF

2002-2005 Musikkterapeut, Årvoll gård

2001-2004 Musikkterapeut/musikklærer, Lørenskog musikk - og kulturskole

Publikasjon: Musikk som gruppetilbud for ungdom i "Musikk i psykisk helsearbeid for barn og unge". Skriftserie fra senter for musikk og helse, NMH-publikasjoner 2009:5

Prosjekter Ingvild er en del av