Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Laura Dobrowen

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Bakgrunn

Utdanning

  • 2004 - 2008: Allmennlærerutdanning og musikkfaglig fordypning
  • 2008 - 2010: Master i musikkpedagogikk, NMH

Jobberfaring

2010 - 2016: Musikklærer og kontaktlærer i grunnskolen, 1.-3. trinn

Prosjekter Laura er en del av