Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ville Langfeldt

Uni­ver­si­tets­lek­tor

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Kompetanseområder

  • Musikkteori

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning

  • Masterstudiet i anvendt musikkteori (Norges musikkhøgskole, 2016), med oppgaven «Real time planking» – En fenomenologisk undersøkelse av representasjonsformer og assosiasjon i jazzmusikeres harmoniske gehør.
  • Kandidatstudiet i musikkpedagogikk (Norges musikkhøgskole og Hochschule für Musik und Tanz Köln, 2011)

Publikasjoner

  • Holistic identification of musical harmony: A theoretical and empirical study Ville Langfeldt 2022
  • Music and metaphor Ville Himanka Langfeldt 2022
  • Gestalt listening: A theoretical and empirical study on holistic harmony perception Ville Himanka Langfeldt 2021
  • Gestalt listening: A study on holistic harmony perception Ville Langfeldt 2018
  • Gestaltlytting: Hva, hvordan, hvorfor? Ville Himanka Langfeldt 2017
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Ville Langfeldt er en del av