Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Stipendiatstillinger 2021 – vitenskapelig ph.d.-program

Musikkhøgskolen lyser inntil fem stipendiatstillinger knyttet til det vitenskapelige ph.d.-programmet. Søknadsfrist er 1. februar.

Om stillingene

Tilsettingene gjelder for tre år i 100 % stilling med tiltredelse fra 1. september 2021.

Ph.d.-utdanningen i musikk ved Norges musikkhøgskole omfatter tre fagområder: historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger, musikkpedagogikk og musikkterapi. Programmet leder frem til en vitenskapelig ph.d.-grad i musikk.

Stillingene vil fortrinnsvis bli knyttet til Musikkhøgskolens sentre for forsknings- og utviklingsarbeid. Det er også mulig å søke på andre tema som har relevans for kjerneaktiviteten ved NMH.

Kontakt