Offentleg postjournal for Norges musikkhøgskole

Ønskjer du å få tilsendt dokument frå journalen? 

Send e-post til post@nmh.no og oppgi følgande:

  • Skriv «Innsyn» i emnefeltet
  • Namn
  • Verksemd
  • E-post eller postadresse
  • Telefon
  • Sak- og dokumentnummer
  • Dokumenttittel
  • Sakstittel
  • Veke (for heile journalen)

Du treng ikkje gi noko grunn for at du ønskje innsyn. Musikkhøgskolen er ein statleg høgskole og underlagt Offentleglova.

 

Sist oppdatert: 4. september 2019