Anne Katrine Bergby

Stilling

Førstelektor

Seksjon

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Fagområde

Gehørtrening

Fagmiljø

Musikkteori og gehør

Kontakt

Telefon: 23367086
E-post: anne.k.bergby@nmh.no
Kontor: 445

Kompetanseområder

  • Gehøret kan utnyttes og utvikles bedre hvis man vet hvordan og hvorfor! Dette gjenspeiles både i undervisningen og lærebokproduksjonen til Bergby (Øre for musikk - om å undervise i hørelære; Praktisk intonasjon for blåsere).
  • Gehøret skal brukes! Derfor er intonasjon, gehøret på øverommet, i samspill, på dirigentpulten osv. viktige fokusområder i Bergbys undervisningen.
  • I studiet bør fagene være relevante og ha sammenheng med hverandre! Derfor er lærersamarbeid og fagutvikling (for eksempel valgemnet kammermusikk, differensierte studieplaner og bruk av instrumenter i gehørtimene) områder Bergby aldri blir ferdig med…

De kommende årene skal Bergby fordele tiden sin mellom undervisning og doktorgradsarbeid. Hun arbeider med et Ph.D.-prosjekt i musikkpedagogikk hvor intonasjon i undervisningen i høyere musikkutdanning skal belyses.

Undervisning

Gehørtrening 2.år (GEHØR11)

Gehørtrening 4.år, dirigenter (GEHØR31)

Praktisk intonasjon, valgemne (GEHØR26)

Gehørtrening i Ensembleledelse 1 (ENSLED21)

Gehørtrening i Ensembleledelse 2 (ENSLED22)

Gehørtrening i Interpretasjonspraksis i ny musikk (INTERC20)

 

Biografi

Anne Katrine Bergby er født i 1964 og vokste opp som fløytist i Sarpbsborgs rike amatørkorpsmiljø. Etter musikklinja ved Greåker videregående skole tok hun musikkpedagogikkstudiet ved NMH og hovedfag i musikkvitenskap ved UiO med hørelære som fordypningsfelt.

Bergby underviste i fløyte i over 20 år men viet seg gradvis helt til gehørundervisningen. I den anledning jobbet hun blant annet ved Heggen vgs, Nord-norsk musikkonservatorium, Universitetet i Oslo og Bibelskolen i Staffeldtsgate. Ved sistnevnte var hun dessuten fagseksjonsleder for musikklinja.

Bergby har vært fast ansatt ved NMH siden 1999. Her har hun brukt tiden på undervisning, forskning og fagutvikling, i tillegg til fagforeningsarbeid og styre og stell.