Astrid Kvalbein

Stilling

Forsker

Seksjon

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Fagområde

Musikkhistorie

Kontakt

Telefon: 23367181
E-post: astrid.kvalbein@nmh.no
Mobil: 97735878
Kontor: 440
Måndag og torsdag

Kompetanseområder

Musikkhistorie, musikk og samfunn, norsk og nordisk klassisk og samtidsmusikk, song.

Biografi

Astrid Kvalbein er prosjektleiar for NMHs historieprosjekt, som fram mot høgskolens 50-årsjubileum i 2023 vil initiere forsking på norsk musikkutdanningshistorie generelt og historia til musikkhøgskolen spesielt. Prosjektet vil ta føre seg utviklingstrekk frå slutten av 1800-talet og fram til i dag. 

Kvalbein er utdanna musikkpedagog frå NMH og fullførte i 2013 ein PhD om komponisten, kritikaren og grunnleggjaren av Ny Musikk, Pauline Hall (1890-1969). Frå 2013 til 2017 var ho postdoktor ved Institutt for Musikkvitskap ved Universitetet i Oslo på prosjektet "Fartein Valen: atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer". Kvalbein har i fleire år vore frilans musikkskribent og kritikar (i VG Dagsavisen og Aftenposten), og er songar med ei særleg interesse for samtidsmusikk.

Bakgrunn

Utdanning

Ph.d. Historiske og oppføringspraktiske emne, Noregs musikkhøgskole (NMH 2013)

Hovudfag musikkpedagogikk (NMH 1998)

Kandidatstudium i musikkpedagogikk (NMH 1996)

Ex. Phil, grunnfag i nordisk språk og litteratur (UiO 1990/1995), grunnfag i kristendomskunnskap (MF 1991)  

Jobberfaring

Prosjektleiar/forskar, Noregs musikkhøgskole 2017 - 

Postdoktor, Institutt for musikkvitskap, Universitetet i Oslo, 2013-2017

Ph.d.-stipendiat, Noregs musikkhøgskole 2006-2013

Redaktør i Arabesk, kunstpedagogisk tidsskrift for musikk og dans 1999-2000

Frilans skribent og musikkritikar (VG 1999-2004, Dagsavisen 2005-2007, Aftenposten 2007 - )

Frilans songar, m.a. i Det Norske Solistkor, SØYR, trio vonDrei (med Ellen Aagaard og Solveig Slettahjell), duo Parula (med Gjertrud Pedersen)

PUBLIKASJONAR (utval)

Kvalbein, Astrid: ”In the Absence of the Avant-garde? Atonality, Irony and De-romanticization in the Musical Life of Norway” til A cultural History of the Avant-garde in the Nordic Countries, vol. II 1925-1950, Amsterdam: Brill 2018 (in print)

Kvalbein, Astrid (2016). Frå "den sorte gryte" og ut i verda: Fartein Valen og Pauline Hall i ISCM. Studia Musicologica Norvegica. (2016) 42, s 27- 51 https://www.duo.uio.no/handle/10852/58912

Kvalbein, Astrid : ”Musikalsk modernisering. Pauline Hall (1890-1969) som komponist, teatermenneske og Ny Musikk-leiar” (Ph D-avhandling, Noregs musikkhøgskole 2013) https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/172651

Lorentzen, Anne og Astrid Kvalbein (red.): Musikk og kjønn - i utakt? (Fagbokforlaget/Norsk Kulturråd 2008) http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-musikk-og-kjonn-i-utakt

Kvalbein, Astrid: "Spaltelangs med samtidsmusikken: ei hovudoppgåve om korleis pressa framstilte Ultimafestivalane i 1995 og 1996 (Noregs musikkhøgskole 1998)

Meir i Cristin: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=326573&inst=178

 
Eier du denne profilen? Rediger din profil