Bente Almås

Stilling

Førstelektor

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Musikkterapi

Fagmiljø

Musikkterapi

Kontakt

Telefon: 23367250
E-post: bente.almas@nmh.no
Kontor: 432

Kompetanseområder

 • Pedagogikk
 • Didaktikk
 • Musikkformidling

Bakgrunn

Utdanning

 • 1990-1992  Hovedfag i musikkpedagogikk – Norges musikkhøgskole
 • 1978-1981  Videreutdanning i musikkterapi – Østlandets musikkonservatorium
 • 1975-1979  Instrumentalpedagogisk studium – Østlandets musikkonservatorium

Jobberfaring

 • 1994-2002  Førstelektor i pedagogikk ved Statens balletthøgskole, Oslo
 • 1991-2001  Faglig og administrativt ansvarlig for studiet Tilpasset musikkopplæring for elever med særlige behov ved Norges musikkhøgskole, Oslo og Nordnorsk musikkonservatorium, Tromsø
 • 1986-1990  Daglig leder i Foreningen norske jazzmusikere, Oslo
 • 1984-1986  Regionmusiker og musikkterapeut, Vadsø kommune
 • 1981-1984  Musikkterapeut ved Ila skole, avd. for hørselshemmede, Oslo

Utviklingsarbeid - Musikk i fengsel

Bente sitt utviklingsarbeid har siden vår 2011 vært knyttet til produksjon og gjennomføring av konserter av ulike format i ulike fengsel i og utenfor Oslo. Frem til 23. februar 2015 er det gjennomført 100 konserter der omlag 115 utøverstudenter og andre studentgrupper har deltatt, i tillegg til 10 utøverlærere. I 2014 ble prosjektet utvidet til også å omfatte ulike workshops for innsatte. Det er også studenter som gjennomfører lunchmusikk i Ila fengsels kantine for innsatte.

Følgende anstalter er med i prosjektet: Oslo, Ullersmo, Bredtveit, Ila og Halden fengsel pluss Politiets utlendingsenhet Trandum.

Forskning / utviklingsprosjekter