Bjørg Julsrud Bjøntegaard

Stilling

Førsteamanuensis

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Instrumentaldidaktikk

Fagmiljø

Musikkpedagogikk

Kontakt

Telefon: 23367131
E-post: bjorg.j.bjontegaard@nmh.no
Mobil: 99623789
Kontor: 5026
Alltid

Kompetanseområder

 • Klaverdidaktikk
 • Instrumentaldidaktikk
 • Individuell undervisning og gruppeundervisning
 • Talentutvikling
 • Studieplaner

Bakgrunn

Utdanning

 • Cand philol med musikkhovedfag, engelsk mellomfag og pedagogikk grunnfag – (Universitetet i Oslo 1976)
 • Høyere klaverpedagogisk eksamen (NMLL 1973)
 • Studieopphold i Georgia, USA  og London
 • Debutkonsert klaver i Universitetets aula (1973)

Jobberfaring

 • Førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og underviser i instrumentaldidaktikk og klaverdidaktikk
 • Fra 2011: leder for fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi
 • 1999-2003: Prorektor
 • Fra 1996: Undervisning i klaver biinstrument, bruksklaver, akkompagnement, klaverdidaktikk, instrumentaldidaktikk, instrumentalpraksis

Annen jobberfaring:

 • Østlandets musikkonservatorium
 • Manglerud videregående skole
 • Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Privat klaverundervisning

Forskning / utviklingsprosjekter