Brit Ågot Brøske

Stilling

Førstelektor

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Fagdidaktikk

Fagmiljø

Musikkpedagogikk

Kontakt

Telefon: 23367267
E-post: brit.a.broske@nmh.no
Mobil: +4791587176
Kontor: 4011

Kompetanseområder

 • Didaktikk for musikkundervisning i grunnskolen
 • Musisering og komponering med store grupper
 • Klasseledelse
 • Bruk av dans i musikkundervisning
 • Elevvurdering i musikk
 • Produksjon av forestillinger med barn og unge
 • Musikkundervisning i flerkulturelle kontekster
 • Praksisveiledning

Bakgrunn

Utdanning

 • Førstelektoropprykk i fagdidaktikk i musikk ved Norges musikkhøgskole (2009-2012)
 • Mastergradsstudium i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole (2005-2009). Masteroppgave: Musikkopplevelse og målbarhet. En intervjuundersøkelse med musikklærere på ungdomstrinnet om musikkopplevelse og vurdering av elevers evne til musikkopplevelse.
 • Praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges musikkhøgskole (1998-1999)
 • Organist og kirkemusikereksamen ved Musikkonservatoriet i Trondheim, NTNU (1994-1998)

Jobberfaring

 • Førstelektor i fagdidaktikk i musikk, NMH, 2012 -
 • Høgskolelektor i fagdidaktikk i musikk, NMH, 2009 - 2012
 • Musikklærer i barne- og ungdomsskole, 2001 - 2008
 • Kordirigent for Røyken pikekor, 2002 -2005
 • Administrativ leder for Stangvikfestivalen, 2002 - 2004
 • Organist i Holmen kirke i Asker, 1998 - 2000

Verv

 • Plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet 2004
 • Styremedlem i Musikk i skolen, 2009 - 2012
 • Representant i referansegruppe for musikk, DKS, Kultur Akershus, 2008 - 2009
 • Verneombud ved NMH, fra 2011