Eirik Birkeland

Stilling

Førsteamanuensis

Seksjon

Fagseksjon for blåsere og slagverk

Fagområde

Fagott

Fagmiljø

Treblås

Kontakt

Telefon: 23367057
E-post: eirik.birkeland@nmh.no
Kontor: 422

Kompetanseområder

  • Fagott
  • Kammermusikk
  • Faglig ledelse

Undervisning

  • Fagott, hovedinstrument
  • Kammermusikk
  • Interpretasjon

Biografi

Eirik Birkeland er født på Eidsvoll i 1953. Etter endt utdanning ble han i 1980 ansatt som fagottist i Det Kongelige Kapel i København, og to år senere som solofagottist i samme orkester. Fra 1984 til 2006 var Birkeland alternerende solofagottist i Oslo Filharmoniske orkester. Han har vært aktiv som solist og som kammermusiker, og blant annet vært fast medlem av Oslo Filharmoniens blåsesolister.

Birkeland har studert musikkvitenskap og historie ved Universitetene i Oslo og Bergen og fagott ved Norges musikkhøgskole. Hans hovedlærere har vært Jan Høye i Bergen Filharmoniske orkester og Torleiv Nedberg på Norges musikkhøgskole. Han har også hatt lengre studieopphold hos Harold Goltzer i New York.

Birkeland har undervist i fagott og kammermusikk ved Østlandets musikkonservatorium fra 1985-96, ved Norges musikkhøgskole fra 1996 og vært gjestelærer ved en rekke utenlandske musikkutdanningsinstitusjoner.

Eirik Birkeland var rektor ved Norges musikkhøgskole 2006-2013 og har siden 2016 vært president for Den europeiske konservatorieunionen AEC.

Faglig ledelse