Endre Lindstøl

Stilling

Universitetslektor

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Musikkpedagogikk

Fagmiljø

Musikkpedagogikk

Kontakt

E-post: endre.lindstol@nmh.no

Forskning / utviklingsprosjekter