Guro Gravem Johansen

Stilling

Førsteamanuensis

Seksjon

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Fagområde

Didaktikk, Jazz-gehørtrening

Fagmiljø

Improvisert musikk / jazz

Kontakt

Telefon: 23367259
E-post: guro.g.johansen@nmh.no
Kontor: 429

Kompetanseområder

 • Øving på tvers av sjangrar
 • Å øve på improvisasjon
 • Improvisasjon i musikkpedagogikk
 • Improvisasjon og gehørtrening
 • Rytmisk a capella-song i vokalgrupper og kor

Undervisning

 • Jazzvokalensemble
 • Fagdidaktikk (generell didaktikk, instrumentaldidaktikk)
 • Jazzgehørtrening
 • Øving
 • Stemmebruk

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD i musikkpedagogikk (Norges musikkhøgskole, 2013), med avhandlinga Å øve på improvisasjon. Ein kvalitativ studie av øvepraksisar hos jazzstudentar, med fokus på utvikling av improvisasjonskompetanse.
 • Hovudfag musikkpedagogikk (Norges musikkhøgskole, 2003), med hovudoppgåva Det indre øyret. Om gehør, improvisasjon og faget gehørtrening i høgre jazzutdanning.
 • Kandidatstudiet i musikkpedagogikk (Norges musikkhøgskole, 1998)

Jobberfaring

Har ein omfattande pedagogisk verksemd frå ulike skoleslag og institusjonar, som:

 • Norges musikkhøgskole
 • Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø
 • Folkehøgskole, vidaregåande skole, ungdomsskole

Diverse utøvande verksemd som songar:

 • Søyr (sidan 1998)
 • Crazy Moon (sidan 1996)
 • Østerdalsmusikk (sidan 2011)
 • Prosjektet ”Hujeda mej!” med Georg Riedel, Lars Klevstrand, m.fl. (2007)

Faglig virksomhet

Jazzpedagogikk på alle opplærings- og utdanningsnivå i praksis, forsking og pedagogisk utviklingsarbeid.

CEMPE: leiar for prosjektet Utforsking av øving på tvers av sjangrar.

Publikasjoner

 • 2017: Explorational instrumental practice. An expansive approach to the development of improvisational competence among jazz students. Psychology of Music; 1(17) DOI: 10.1177/0305735617695657
 • 2016: To practise improvisation. A qualitative study of practice activity among jazz students, with a particular focus on the development of improvisation competence. Arts and Humanities in Higher Education 2016 ; 153(4)
 • 2014: On my own. Autonomy in learning practices among jazz students in higher education. Finnish Journal of Music Education vol. 17. nr 1. 
 • 2013: "Learning from musicians better than me": The practice of copying from recordings in students instrumental practise. I: Reitan, Bergby, Jakhelln, Shetelig, Øye (red.) Aural Perspectives On Musical Learning and Practice in Higher Music Education. Oslo: NMH-pubklikasjoner 2013: 10.
 • 2013: Jazz i klassrummet. I: Varkøy/Söderman (red.) Musik för alla. Lund: Studentlitteratur.
 • 2010: Jazz i musikktimen. I: Sætre/Salvesen (red.) Allmenn musikkundervisning. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • 2007: Improvisasjon og gehørtrening. I: Blix/Bergby (red) Øre for musikk. Om å undervise i hørelære. Oslo: Unipub
 • 2004: Den indre melodien. Om improvisasjon, gehør, og det å trene eit ”improvisasjonsgehør”. I: Johansen/Kalsnes/varkøy (red) Musikkpedagogiske utfordringer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
 • 2003: Gehør, improvisasjon og faget jazzgehørtrening. I: Hanken/Nesheim/Bjøntegaard (Red.) Flerstemmige innspill. En artikkelsamling. NMH-publikasjoner 2003:2

CD-utgjevnader:

 • 2015: Østerdalsmusikk. NOR-CD.
 • 2001: Søyr Alene hjemme. Curling Legs.